Na tattoo konvenciji će biti zastupljene sledeće kategorije:

• FRIDAY:
o Best of Black and Gray (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Small Tattoo up to 5x5cm (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of WaterColor (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o BEST OF FRIDAY (started and ended on Friday) 1st prize

• SATURDAY:
o Best of Color (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Old School (traditional, japanese, hindu) (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Realism B&G (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of BodyArt, 1st prize
o BEST OF SATURDAY(started and ended on Sat) 1st prize

• SUNDAY:
o Best of Realism color (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Ornamental (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best of Avangarde (open category) 1st, 2nd and 3rd prize
o Best young artist (first time on conventions) 1st prize
o BEST OF SHOW (started and ended between Fri-Sun)

Kategorije „best of the day“ moraju biti započete i završene u danu za koji se prijavljuju, dok se i „best of show“ mora započeti i završiti na Konvenciji. Stručni žiri će radove klasifikovati u odredjene kategorije i njihova odluka je diskreciona i merodavna. Takmičar se sa istim radom može takmičiti samo u jednoj kategoriji.
Za Open kategorije se mogu prijavljivati i radovi radjeni pre konvencije.

Belgrade Tattoo Convention